Det produkt, jeg har købt, er gået i stykker. Hvordan reklamerer jeg?

  • Hvis du har købt dit produkt i en fysisk butik, skal du foretage din reklamation i en af vores fysiske butikker.

    Hvis du har købt produktet online, beder vi dig kontakte os via den returformular, du finder under spørgsmål og svar til højre på startsiden, og følge anvisningerne heri.

  • Fik du svar på dit spørgsmål?

      

    Hvilke information mangler du?